Meny

Om Sparebanken Sør

Sparebanken Sør er landets sjette største norskeide sparebank med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rogaland.

Styret og ledelsen

Datterselskap

Sparebanken Sør eier Sørlandets største eiendomsmeglerselskap Sørmegleren, og det legges særskilt vekt på samhandling mellom banken og Sørmegleren. Banken eier også Sparebanken Sør Boligkreditt AS.

Samarbeidspartnere

Sparebanken Sør samarbeider med Frende Forsikring, Norne og Brage Finans. 

Samfunnsansvar